แสดงรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ทั้งหมดภายในสังกัดที่ท่านเลือก

รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จำนวนนักเรียน
7010010101 วชิรมกุฏ กรุงเทพมหานคร 4
7010010104 บาลีเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 23
7010060103 วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร 13
7010081301 มังกรกมลาวาสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 11
7010131401 กุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 11
7010190106 วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา กรุงเทพมหานคร 13
7010200105 พุทธศาสตร์วิทยา กรุงเทพมหานคร 11
7010280111 พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร 16
7010470110 พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม กรุงเทพมหานคร 19
7013020102 เตรียมพุทธศาสตร์ ปทุมธานี 19
7013020103 พระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี 7
7013070101 วัดโกเมศรัตนาราม ปทุมธานี 9
7014060301 วัดนิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา 11
7014110302 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 28
7015010301 ศรีเมืองทองวิทยา อ่างทอง 3
7015040304 กิตติยารามวิทยา อ่างทอง 1
7016040302 พระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ ลพบุรี 5
7017050306 พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง สิงห์บุรี 9
7017060301 วัดโบสถ์อินทร์บุรี สิงห์บุรี 2
7017060302 พิพิธสุตคุณานุสรณ์ สิงห์บุรี 1
7017060304 วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา สิงห์บุรี 15
7017060305 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี สิงห์บุรี 6
7020021202 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง ชลบุรี 9
7020071301 วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย ชลบุรี 4
7021011201 มงคลวิทยา ระยอง 11
7021021203 พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ ระยอง 6
7023011201 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดสุวรรณมงคล ตราด 2
7024011201 พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา 32
7024011203 พระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา 7
7025071201 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้ง ปราจีนบุรี 1
7030011101 ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา 13
7030011107 บูรพาวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา 9
7030011112 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา นครราชสีมา 10
7030061108 วัดตะกุดเครือปลอก นครราชสีมา 6
7030101105 ดอนหวายพิทยาคม นครราชสีมา 2
7030131103 ศรีปริยัติคุณศึกษา นครราชสีมา 10
7030141106 พระปริยัตธรรมปักธงชัยวิทยา นครราชสีมา 1
7030211109 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 6
7031011101 ปริยัติธีรวิทยา บุรีรัมย์ 17
7031011108 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา บุรีรัมย์ 4
7031031103 วัดท่าสว่างวิทยา บุรีรัมย์ 4
7031051104 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา บุรีรัมย์ 3
7031141102 สระมะค่าวิทยา บุรีรัมย์ 2
7031201105 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม บุรีรัมย์ 6
7032011102 ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์ 15
7032011105 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ สุรินทร์ 3
7032011109 ปริยัติคุณรสวิทยา สุรินทร์ 3
7032031101 โพธิศึกษา สุรินทร์ 3
7032041107 พระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สุรินทร์ 3
7032041108 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) สุรินทร์ 1
7032071103 รัตโนภาสวิมลศึกษา สุรินทร์ 6
7033011101 ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ 16
7033041103 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ 4
7033041111 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย ศรีสะเกษ 5
7033071112 ปรางค์กู่วิทยา ศรีสะเกษ 7
7033101104 พระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ 17
7033101109 วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ศรีสะเกษ 5
7033131102 พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา ศรีสะเกษ 4
7033141105 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ 11
7033211107 โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ 11
7034010901 บาลีสาธิตศึกษา มจร. ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี 13
7034010902 ดงบังอาทรกิจวิทยา อุบลราชธานี 1
7034010909 กิตติญาณวิทยา อุบลราชธานี 16
7034010912 วัดมงคลในวิทยา อุบลราชธานี 4
7034010923 ศรีศาสนวิทยา อุบลราชธานี 35
7034010925 มงคลธรรมวัฒน์วิทยา อุบลราชธานี 3
7034020916 วัดไชยมงคลวิทยา อุบลราชธานี 18
7034050926 ศรีสุตาวิทยา อุบลราชธานี 9
7034070921 วัดเวียงเกษม อุบลราชธานี 9
7034090911 รังษีวิทยากร อุบลราชธานี 3
7034100904 ศรีมงคลศึกษากร อุบลราชธานี 5
7034100919 ศรีเจริญวิทยาราม อุบลราชธานี 7
7034140905 อัครธรรมวิทยา อุบลราชธานี 3
7034140908 หนองขุ่นวิทยา อุบลราชธานี 24
7034140922 พระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยา อุบลราชธานี 8
7034150920 วรรณวารีวิทยา อุบลราชธานี 8
7034150927 วารินทร์พรหมสิทธิวิทยา อุบลราชธานี 12
7034190903 พระปริยัตธรรมวัดโพธิ์ตาก อุบลราชธานี 2
7034190917 พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยา อุบลราชธานี 6
7034200913 พระปริยัตธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดหนองเป็ด อุบลราชธานี 2
7034220914 วัดบ้านหนองไฮวิทยา อุบลราชธานี 6
7035010901 พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา ยโสธร 5
7035010902 ทรายมูลปริยัติวิทยา ยโสธร 19
7035080903 เทพสถิตวิทยาลัย ยโสธร 5
7036011101 พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ 20
7036011103 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา ชัยภูมิ 19
7036011104 วัดชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ 5
7036051105 วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ 7
7036101106 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย ชัยภูมิ 9
7036121102 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ ชัยภูมิ 4
7037010902 พระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 7
7037010906 พระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ อำนาจเจริญ 6
7037040903 ปัจฉิมวันวิทยา อำนาจเจริญ 7
7037050905 ศรีใครวิทยา อำนาจเจริญ 9
7037060904 บ่อชะเนงวิทยา อำนาจเจริญ 9
7039010701 พิศาลรัญญาวาส หนองบัวลำภู 7
7039010704 วัดศรีสระแก้ววิทยา หนองบัวลำภู 9
7040010704 ประภัสสรวิทยา ขอนแก่น 19
7040010705 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ขอนแก่น 8
7040010707 จันทวิทยาคม ขอนแก่น 8
7040010711 วิเวกธรรมประสิทธ์วิทยา ขอนแก่น 10
7040010715 วัดหนองแวงวิทยา ขอนแก่น 34
7040020714 บูรพารามวิทยาสรรค์ ขอนแก่น 12
7040040712 มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา ขอนแก่น 3
7040040723 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา ขอนแก่น 13
7040040728 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ขอนแก่น 2
7040050701 สารคุณวิทยา ขอนแก่น 15
7040050716 วัดแจ้งสว่างนอก ขอนแก่น 8
7040070706 ปุญยสารโสภิตวิทยา ขอนแก่น 3
7040070709 วัดท่าน้ำพอง ขอนแก่น 2
7040100718 วัดจันทรประสิทธิ์ ขอนแก่น 4
7040170713 วัดโพธิ์กลาง ขอนแก่น 2
7041010801 โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี 11
7041010805 วัดสว่างสามัคคี อุดรธานี 22
7041010813 วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี 4
7041011401 สุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย อุดรธานี 2
7041020803 ประสาทคณานุกิจวิทยา อุดรธานี 13
7041040817 พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดศรีนคราราม อุดรธานี 9
7041050811 วัดศิรินทราวาส อุดรธานี 11
7041060806 วัดศิริมงคล อุดรธานี 9
7041060814 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี 3
7041060815 พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี อุดรธานี 6
7041070812 วัดศรีสวาท อุดรธานี 5
7041070821 พระปริยัติธรรมวัดอุดมอินทราวาส อุดรธานี 3
7041170802 วัดศรีสะอาด อุดรธานี 8
7042010701 วัดศรีจันทร์วิทยา เลย 1
7042010705 วัดศรีวิชัยวนาราม เลย 16
7042030708 วัดสันติวนารามวิทยา เลย 6
7042050713 ปริยัติสามัญวัดโพนชัย เลย 3
7042090703 วัดวังสะพุงพัฒนาราม เลย 8
7042090704 ธรรมนิเทศก์วิทยา เลย 2
7042100715 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา เลย 4
7042140716 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ เลย 16
7043010801 บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดศรีษะเกษ หนองคาย 29
7043010802 วัดโกเสยเขต หนองคาย 13
7043010808 วัดพระธาตุวิทยา 14
7043010812 วัดโพธิสมภาร หนองคาย 11
7043010814 พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 8
7043010815 พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 9
7043020810 วัดอัมพวัน หนองคาย 11
7044011001 บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธ์ มหาสารคาม 9
7044011007 อุทัยทิศวิทยา มหาสารคาม 2
7044041002 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาส มหาสารคาม 3
7044061004 ปทุมพิทยากร มหาสารคาม 14
7044061008 วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์ มหาสารคาม 20
7044081009 พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่าย มหาสารคาม 4
7044091003 วาปีคณานุสรณ์วิทยา มหาสารคาม 11
7045011001 สุนทรธรรมปริยัติ ร้อยเอ็ด 7
7045011005 มงคลญาณปริยัติ ร้อยเอ็ด 8
7045011010 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด 6
7045011013 เทพบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 10
7045061003 ปริยัติสารคุณ ร้อยเอ็ด 1
7045071014 ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ ร้อยเอ็ด 2
7045101007 วิโรจน์ผดุงศาสน์ ร้อยเอ็ด 9
7045121006 สุเทพนครวิช ร้อยเอ็ด 1
7046011002 พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง กาฬสินธุ์ 3
7046011009 พระปริยัติธรรมสามัญวัดประชานิยม กาฬสินธุ์ 12
7046031001 ชัยมงคลวิทยา กาฬสินธุ์ 7
7046041004 พระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี กาฬสินธุ์ 5
7046041010 พระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา กาฬสินธุ์ 7
7046051003 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก กาฬสินธุ์ 18
7046121005 หนองบัวพัฒนาวิทยา กาฬสินธุ์ 6
7046121006 ไชยวารวิทยาเสริม กาฬสินธุ์ 1
7046131008 สมเด็จปริยัติ กาฬสินธุ์ 13
7047010807 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยา สกลนคร 9
7047040801 วัดโพธิ์คำ สกลนคร 5
7047060803 วัดพระธาตุศรีมงคล สกลนคร 6
7047110802 วัดทุ่ง สกลนคร 4
7048011007 พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ นครพนม 4
7048051001 วัดพระธาตุพนม นครพนม 19
7048081011 พระปริยัติธรรมวัดดาราราม นครพนม 7
7048091002 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภู นครพนม 5
7048091004 พระปริยัติธรรมวัดศรีหนาถวิทยา นครพนม 2
7048091010 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธาตุประสิทธิ์ นครพนม 2
7049010901 วัดศรีบุญเรืองวิทยา มุกดาหาร 4
7050010501 สามัคคีวิทยาทาน เชียงใหม่ 35
7050010502 เชตุพนศึกษา เชียงใหม่ 43
7050010504 บาลีสาธิตศึกษา มจร. เชียงใหม่ 28
7050010506 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เชียงใหม่ 39
7050010507 อภัยอริยศึกษา เชียงใหม่ 4
7050020516 วัดโขงขาววิทยา เชียงใหม่ 13
7050030520 แม่แจ่มปริยัติศึกษา เชียงใหม่ 9
7050050526 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ เชียงใหม่ 13
7050060521 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา เชียงใหม่ 2
7050070510 วัดแม่ริมวิทยา เชียงใหม่ 23
7050080524 วัดสะเมิงวิทยา เชียงใหม่ 8
7050090514 ฝางธรรมศึกษา เชียงใหม่ 17
7050100517 พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน เชียงใหม่ 15
7050110509 เขื่อนผากวิทยา เชียงใหม่ 9
7050120515 สันป่าตองศึกษา เชียงใหม่ 5
7050140505 วัดวิเวกวนาราม เชียงใหม่ 14
7050150522 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ 10
7050160527 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ เชียงใหม่ 12
7050190508 สารภีปริยัติศึกษา เชียงใหม่ 10
7050200525 เวียงแหงปริยัติศึกษา เชียงใหม่ 2
7050210513 พระปริยัตธรรมวัดป่าไม้แดง เชียงใหม่ 11
7050220529 สัพพัญญูวิทยา เชียงใหม่ 7
7051010502 โสภณวิทยา ลำพูน 24
7051010504 อินทะวิทยา ลำพูน 12
7051010505 หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน 8
7051030501 บ้านโฮ่งหลวง ลำพูน 8
7051030506 พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ลำพูน 12
7051040503 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง ลำพูน 15
7051040510 พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา ลำพูน 16
7051060507 พรหมจักรสังวร ลำพูน 9
7052010603 ปริยัติวัดม่อนจำศิล ลำปาง 1
7052010608 พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง 17
7052030609 เกาะคาปริยัติศึกษา ลำปาง 9
7052050601 วิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ลำปาง 3
7052060605 แม่สุกศึกษา ลำปาง 5
7052070604 บ้านใหม่วิทยา ลำปาง 20
7052100606 แม่ทะปริยัติศึกษา ลำปาง 15
7052100607 ทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ลำปาง 5
7052120602 บ้านหม้อศึกษา ลำปาง 12
7054010601 พุทธโกศัยวิทยา แพร่ 50
7054020602 ร้องเข็มวิทยา แพร่ 6
7054030606 เชตวันวิทยา แพร่ 15
7054040604 ร้องแหย่งวิทยาคม แพร่ 10
7054060603 วังฟ่อนวิทยา แพร่ 9
7054070607 สัมฤทธิบุญวิทยา แพร่ 10
7055010601 นันทบุรีวิทยา น่าน 41
7055010614 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน 10
7055020613 นันทจริมเขตศึกษา น่าน 6
7055040605 วัดนาราบวิทยา น่าน 6
7055050602 วัดปรางค์ น่าน 14
7055050615 พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต น่าน 11
7055060604 วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา น่าน 4
7055060606 พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม น่าน 10
7055070608 วัดบุญยืน น่าน 6
7055080603 วัดราษฎร์บำรุงวิทยา น่าน 2
7055090612 เชียงกลางปริยัติศึกษา น่าน 6
7055110609 ดอนมงคลสันติสุขวิทยา น่าน 1
7055120611 วัดบ่อหลวงวิทยาธรรม น่าน 2
7056010606 ราชคฤห์วิทยา พะเยา 28
7056020602 ห้วยข้าวก่ำวิทยา พะเยา 15
7056030603 วัดหย่วนวิทยา พะเยา 8
7056050601 สุวรรณคณานุสรณ์ พะเยา 1
7056060605 นาปรังวิทยา พะเยา 10
7056060607 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดปัวดอย พะเยา 6
7056070604 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธาราม พะเยา 14
7056080609 วัดม่วงชุมวิทยา พะเยา 9
7057010602 พุทธิวงศ์วิทยา เชียงราย 20
7057010615 วัดฝังหมิ่นวิทยา เชียงราย 10
7057020614 วัดเวียงชัยพิทยา เชียงราย 8
7057030603 โสภณจริยธรรมวิทยา เชียงราย 7
7057030606 วัดครึ่งใต้ตรีนิคมวิทยา เชียงราย 6
7057030616 วัดแก่นเหนือวิทยา เชียงราย 9
7057040605 วัดอำมาตย์วิทยา เชียงราย 26
7057050601 ชยาภิวัฒน์วิทยา เชียงราย 20
7057070612 วัดแม่คำวิทยา เชียงราย 17
7057080610 วัดไชยสถานวิทยา เชียงราย 5
7057100604 วัดเจดีย์หลวงวิทยา เชียงราย 8
7057110617 วัดหนองบัวพิทยา เชียงราย 3
7057110619 วัดป่างิ้วปริยัติศึกษา เชียงราย 5
7057120608 วัดสันหนองบัววิทยา เชียงราย 10
7057140609 วัดป่าตาลใต้ เชียงราย 18
7057160613 บุญเรืองวิทยา เชียงราย 10
7057170620 วัดดงชัยพิทยา เชียงราย 9
7058010501 วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา แม่ฮ่องสอน 11
7060010401 วัดหนองปลิงวิทยา นครสวรรค์ 2
7060010402 คีรีวงศ์วิทยา นครสวรรค์ 13
7060010403 บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม นครสวรรค์ 3
7060010404 วัดไทรเหนือวิทยา นครสวรรค์ 9
7060010405 วัดท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ 7
7060070407 วัดวาปีรัตนารามวิทยา นครสวรรค์ 3
7060120409 ศรีนภเขตวิทยา นครสวรรค์ 26
7061040302 อุทานอุทิศธรรมวิทยา อุทัยธานี 3
7063060401 โสภณวรคุณวิทยา ตาก 18
7063080402 พระปริยัติธรรมสามัญอุ้มผางวิทยา ตาก 4
7064010401 ราชธานีวิทยาลัย สุโขทัย 16
7065010401 วัดจันทร์วิทยา พิษณุโลก 9
7065010403 สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 14
7066010401 หลวงพ่อเพชรวิทยา พิจิตร 10
7067010403 ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์ 6
7067030401 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ 20
7067040402 ปริยัติสามัญวัดสระเกศ เพชรบูรณ์ 10
7067050404 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต เพชรบูรณ์ 8
7070020301 พระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 1
7071010301 วัดสิริกาญจนาราม กาญจนบุรี 3
7071010302 พระปริยิตธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 5
7071060303 พระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง กาญจนบุรี 5
7072070302 พระปริยิตธรรมวัดหนองพันเทา สุพรรณบุรี 2
7073010101 วัดเสนหา นครปฐม 7
7077010301 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร ประจวบคีรีขันธ์ 1
7080010205 พระปริยัติธรรม สามัญวัดสระเรียง นครศรีธรรมราช 20
7080040203 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน นครศรีธรรมราช 2
7080100207 พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช 1
7080110206 พระปริยัติธรรมวัดขนาน นครศรีธรรมราช 2
7081010201 วัดแก้วโกรวาราม กระบี่ 9
7084060203 พระบรมธาตุไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 2
7086040201 พุทธรังษีพิทยาลัย ชุมพร 8
7090010202 แสงทองวิทยาธรรม สงขลา 6
7090010205 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโคกเปี้ยว 5