แสดงรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ทั้งหมดภายในสังกัดที่ท่านเลือก

รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จำนวนนักเรียน
6015140231 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง อ่างทอง 53
6020000223 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชลบุรี 61
6033000229 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 47
6034000132 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 31
6040000122 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 46
6052100228 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ลำปาง 43
6060000126 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ 50
6072000230 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 103
6080110125 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 41
6092140224 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตรัง 48
6095000227 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ยะลา 27