แสดงรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ทั้งหมดภายในสังกัดที่ท่านเลือก

รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จำนวนนักเรียน
5510000002 ช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร 587
5526000001 โรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก 584