แสดงรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ทั้งหมดภายในสังกัดที่ท่านเลือก

รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จำนวนนักเรียน
3011200101 รร.เทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ สมุทรปราการ 110
3011200702 รร.เทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ สมุทรปราการ 25
3012100111 รร.นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี 179
3012200104 รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ นนทบุรี 24
3012200106 รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 นนทบุรี 62
3012200202 รร.นนท์ประสิทธิ์วิทยา นนทบุรี 17
3012200301 รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม นนทบุรี 30
3013100102 รร.สามโคก ปทุมธานี 475
3013200102 รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 50
3013300301 รร.วัดราษฎร์ศรัทธาราม ปทุมธานี 23
3014100102 รร.วัดป่าคา (เจริญวิทยา) พระนครศรีอยุธยา 74
3014100102 รร.วัดป่าคา (เจริญวิทยา) พระนครศรีอยุธยา 74
3014200108 รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา 75
3015200103 รร.เทศบาล 3 วัดชัยมงคล อ่างทอง 38
3016200104 รร.เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี 134
3017200104 รร.มัธยมเทศบาล 4 สิงห์บุรี 12
3018100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ชัยนาท 47
3019200101 รร.เทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง สระบุรี 21
3019200104 รร.เทศบาล 4 วัดบำรุงธรรม สระบุรี 22
3019200201 รร.เทศบาลบ้านม่วง สระบุรี 27
3019200402 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท สระบุรี 54
3020100102 รร.ชุมชนวัดหนองค้อ ชลบุรี 35
3020100103 รร.ท่าข้ามพิทยาคม ชลบุรี 63
3020100104 รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี 55
3020100105 รร.พลูตาหลวงวิทยา ชลบุรี 128
3020100113 รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี 97
3020200202 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี 15
3020200203 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ชลบุรี 45
3020200503 รร.เทศบาลแหลมฉบัง 3 ชลบุรี 37
3020400111 เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี 207
3021100102 รร.มัธยมตากสินระยอง ระยอง 359
3021200106 รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ระยอง 58
3022200202 รร.เทศบาลเมืองขลุง ๒ จันทบุรี 33
3023100101 รร.กีฬาจังหวัดตราด ตราด 16
3024100102 รร.ชำป่างามวิทยาคม ฉะเชิงเทรา 97
3025100101 รร.ประชารัฐพัฒนา ปราจีนบุรี 6
3025100103 รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี 18
3025100108 รร.นนทรีวิทยาคม ปราจีนบุรี 17
3025100109 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 181
3025100110 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคาร ปราจีนบุรี 39
3025100111 รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี 14
3027100101 รร.ซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว 65
3027100102 รร.บ้านแก้งวิทยา สระแก้ว 96
3027100103 รร.เขาฉกรรจ์วิทยาคม สระแก้ว 131
3027100104 รร.ไทรเดี่ยววิทยา สระแก้ว 24
3027100105 รร.ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว 34
3027100106 รร.สิริราชอนุสรณ์ สระแก้ว 72
3027100107 รร.วัฒนานคร สระแก้ว 194
3027200301 รร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สระแก้ว 55
3030100101 รร.บัวใหญ่ นครราชสีมา 244
3030100102 รร.กลางดงปุณณวิทยา นครราชสีมา 15
3030100103 รร.โตนดพิทยาคม นครราชสีมา 16
3030100104 รร.มะค่าวิทยา นครราชสีมา 22
3030100105 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา นครราชสีมา 124
3030100106 รร.ดอนไพลพิทยาคม นครราชสีมา 10
3030100107 รร.หนองยางพิทยาคม นครราชสีมา 43
3030100108 รร.คลองเมืองพิทยาคม นครราชสีมา 36
3030100109 รร.หนองขามพิทยาคม นครราชสีมา 14
3030100110 รร.ด่านเกวียนวิทยา นครราชสีมา 77
3030100111 รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม นครราชสีมา 47
3030100112 รร.หินดาดวิทยา นครราชสีมา 56
3030100113 รร.หนองบุญมากพิทยาคม นครราชสีมา 35
3030100114 รร.บ้านใหญ่พิทยาคม นครราชสีมา 37
3030100115 รร.มาบตะโกพิทยาคม นครราชสีมา 26
3030100116 รร.เฉลียงพิทยาคม นครราชสีมา 59
3030100117 รร.บ้านใหม่พิทยาคม นครราชสีมา 37
3030100118 รร.ลำพระเพลิงพิทยาคม นครราชสีมา 45
3030100119 รร.สูงเนิน นครราชสีมา 189
3030100120 รร.สองครพิทยาคม นครราชสีมา 31
3030100121 รร.วังรางพิทยาคม นครราชสีมา 24
3030100122 รร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา 247
3030100123 รร.สีคิ้ววิทยาคาร นครราชสีมา 16
3030100124 รร.ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา 31
3030100125 รร.ปากช่อง 2 นครราชสีมา 93
3030100126 รร.เขาใหญ่พิทยาคม นครราชสีมา 16
3030100127 รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว นครราชสีมา 9
3030100128 รร.วังโป่งพิทยาคม นครราชสีมา 9
3030100129 รร.มัธยมประดู่วัฒนา นครราชสีมา 24
3030100130 รร.ปราสาทวิทยาคม นครราชสีมา 27
3030100131 รร.ทัพรั้งพิทยาคม นครราชสีมา 24
3030100132 รร.พระทองคำวิทยา นครราชสีมา 57
3030100133 รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม นครราชสีมา 34
3030100134 รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ นครราชสีมา 227
3030100135 รร.หนองบัวพิทยาคม นครราชสีมา 22
3030100136 รร.ปรางค์ทองวิทยา นครราชสีมา 62
3030100137 รร.วังไม้แดงพิทยาคม นครราชสีมา 32
3030100138 รร.ตลาดไทรพิทยาคม นครราชสีมา 35
3030100139 รร.สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา 73
3030100140 รร.สะแกราชธวัชศึกษา นครราชสีมา 42
3030100141 รร.กุดจิกวิทยา นครราชสีมา 50
3030100142 รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 นครราชสีมา 21
3030100143 รร.เมืองยางศึกษา นครราชสีมา 76
3030100144 รร.วังน้ำเขียวพิทยาคม นครราชสีมา 75
3030100145 รร.อรพิมพ์วิทยา นครราชสีมา 37
3030100146 รร.ครบุรี นครราชสีมา 187
3030100147 รร.วังหมีพิทยาคม นครราชสีมา 24
3030100148 รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา นครราชสีมา 22
3030100149 รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา นครราชสีมา 29
3030100150 รร.กฤษณาวิทยา นครราชสีมา 15
3030100151 รร.คลองไผ่วิทยา นครราชสีมา 19
3030100152 รร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ นครราชสีมา 40
3030100153 รร.มัธยมบึงปรือ นครราชสีมา 6
3030100154 รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์ นครราชสีมา 43
3030100155 รร.วัดประชานิมิตร นครราชสีมา 117
3030100156 รร.บัวลาย นครราชสีมา 41
3030100157 รร.ประทาย นครราชสีมา 374
3030100158 รร.ช่องแมววิทยาคม นครราชสีมา 50
3030200101 รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร นครราชสีมา 49
3030200104 รร.เทศบาล 4 เพาะชำ นครราชสีมา 47
3030200106 รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) นครราชสีมา 49
3030200801 รร.โยธินนุกูล นครราชสีมา 7
3031100101 รร.หนองขมารวิทยาคม บุรีรัมย์ 8
3031200101 รร.เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา บุรีรัมย์ 114
3031200102 รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์ 45
3031200201 รร.เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) บุรีรัมย์ 96
3032200103 รร.เทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ สุรินทร์ 75
3033100103 รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ 130
3033100104 รร.กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ 58
3033100104 รร.กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ 58
3033100107 รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ 33
3033100108 รร.ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ 25
3033100109 รร.กระดุมทองวิทยา ศรีสะเกษ 13
3033100110 รร.แวงแก้ววิทยา ศรีสะเกษ 16
3033100111 รร.หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ 13
3033100112 รร.โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ศรีสะเกษ 22
3033100113 รร.โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ 31
3033100114 รร.บกวิทยาคม ศรีสะเกษ 20
3033100115 รร.ไตรมิตร ศรีสะเกษ 56
3033100116 รร.โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ 16
3033100117 รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ 43
3033100118 รร.จิกสังข์ทองวิทยา ศรีสะเกษ 11
3033100119 รร.ด่านอุดมศึกษา ศรีสะเกษ 30
3033100120 รร.เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ 39
3033100121 รร.หวายคำวิทยา ศรีสะเกษ 15
3033100122 รร.ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ 18
3033100123 รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ 59
3033100124 รร.ดงรักวิทยา ศรีสะเกษ 25
3033100125 รร.ตระกาศประชาสามัคคี ศรีสะเกษ 41
3033100126 รร.สายธารวิทยา ศรีสะเกษ 59
3033100127 รร.นาแก้ววิทยา ศรีสะเกษ 17
3033100128 รร.พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ 47
3033100129 รร.โพธิ์วงศ์วิทยา ศรีสะเกษ 10
3033100130 รร.ร่มโพธิ์วิทยา ศรีสะเกษ 37
3033100131 รร.ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ 16
3033100132 รร.หนองหว้าประชาสรรค์ ศรีสะเกษ 35
3033100133 รร.ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ 44
3033100134 รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ 65
3033100135 รร.กุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ 20
3033100136 รร.โนนปูนวิทยาคม ศรีสะเกษ 28
3033100137 รร.ราษีไศล ศรีสะเกษ 165
3033100138 รร.ศิลาลาดวิทยา ศรีสะเกษ 33
3033100139 รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ 170
3034100101 รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 374
3034100102 รร.แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี 49
3034100103 รร.เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี 59
3034100104 รร.โนนกลางวิทยาคม อุบลราชธานี 23
3034100105 รร.หนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี 49
3034100106 รร.ไร่ใต้ประชาคม อุบลราชธานี 56
3034100107 รร.เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี 69
3034100108 รร.ห้วยข่าพิทยาคม อุบลราชธานี 49
3034100109 รร.น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี 106
3034100110 รร.บัวงามวิทยา อุบลราชธานี 138
3034100111 รร.นาคำวิทยา อุบลราชธานี 33
3034100112 รร.นาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี 29
3034200101 รร.เทศบาล 1 บูรพาอุบล อุบลราชธานี 24
3034200102 รร.เทศบาล 2 หนองบัว อุบลราชธานี 18
3034200301 รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี 66
3035100101 รร.หนองแหนพัฒนวิทยาคม ยโสธร 26
3035100102 รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ยโสธร 25
3035200101 รร.เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ยโสธร 90
3036100101 รร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ 150
3036100102 รร.ภูแลนคาวิทยายน ชัยภูมิ 29
3036100103 รร.สตรีชัยภูมิ 2 ชัยภูมิ 27
3036100104 รร.ห้วยต้อนพิทยาคม ชัยภูมิ 74
3036100105 รร.ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ชัยภูมิ 12
3036100106 รร.หนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยภูมิ 5
3036100107 รร.กวางโจนศึกษา ชัยภูมิ 52
3036100108 รร.บ้านเดื่อวิทยาคม ชัยภูมิ 25
3036100109 รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา ชัยภูมิ 23
3036100110 รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ 180
3036100111 รร.มัธยมหนองศาลา ชัยภูมิ 28
3036100112 รร.บ้านหันวิทยา ชัยภูมิ 42
3036100113 รร.หนองสังข์วิทยายน ชัยภูมิ 40
3036100114 รร.โคกสะอาดวิทยา ชัยภูมิ 8
3036100115 รร.สระพังวิทยาคม ชัยภูมิ 33
3036100116 รร.ห้วยยางวิทยาคม ชัยภูมิ 15
3036100117 รร.โนนกอกวิทยา ชัยภูมิ 47
3036100118 รร.หนองขามวิทยา ชัยภูมิ 17
3036100119 รร.เพชรวิทยาคาร ชัยภูมิ 132
3036100120 รร.บ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ 90
3036100121 รร.กุดน้ำใสพิทยาคม ชัยภูมิ 4
3036100122 รร.เนินสง่าวิทยา ชัยภูมิ 60
3036100123 รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา ชัยภูมิ 52
3036100124 รร.โป่งนกประชาสามัคคี ชัยภูมิ 18
3036100125 รร.โนนคร้อวิทยา ชัยภูมิ 35
3036100126 รร.มัธยมชัยมงคลรังงาม ชัยภูมิ 21
3040100101 รร.เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น 459
3040100104 รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา ขอนแก่น 21
3040100105 รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม ขอนแก่น 31
3040100106 รร.พิศาลปุณณวิทยา ขอนแก่น 38
3040100107 รร.ซำสูงพิทยาคม ขอนแก่น 57
3040100108 รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ขอนแก่น 11
3040100109 รร.หนองโนประชาสรรค์ ขอนแก่น 23
3040100110 รร.พูวัดพิทยาคม ขอนแก่น 17
3040100111 รร.โคกสูงประชาสรรพ์ ขอนแก่น 5
3040100112 รร.โนนหันวิทยายน ขอนแก่น 102
3040100113 รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น 199
3040100114 รร.มัธยมหนองเขียด ขอนแก่น 23
3040100115 รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ขอนแก่น 21
3040100116 รร.พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น 29
3040100117 รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย ขอนแก่น 21
3040100118 รร.เปรมติณสูลานนท์ ขอนแก่น 22
3040100119 รร.นางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น 72
3040200102 รร.เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น 167
3040200108 รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น 19
3040200301 รร.เทศบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น 3
3040200401 รร.เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ขอนแก่น 42
3041100101 รร.เชียงเพ็งวิทยา อุดรธานี 63
3041100102 รร.นาทรายวิทยาคม อุดรธานี 19
3041100103 รร.ชัยนาคำวิทยา อุดรธานี 58
3041100104 รร.พันดอนวิทยา อุดรธานี 43
3041100105 รร.พังงูพิทยาคม อุดรธานี 34
3041100106 รร.น้ำซึมพิทยาคม อุดรธานี 47
3041100107 รร.แชแลพิทยานุสรณ์ อุดรธานี 17
3041100108 รร.กุงเจริญพิทยาคม อุดรธานี 83
3041200103 รร.เทศบาล 3 บ้านเหล่า อุดรธานี 62
3041200106 รร.มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี อุดรธานี 153
3041200107 รร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อุดรธานี 34
3042100101 รร.เหมืองแบ่งวิทยาคม เลย 57
3042200105 รร.เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เลย 42
3042200202 รร.เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ เลย 29
3043100101 รร.กีฬาจังหวัดหนองคาย หนองคาย 12
3043200101 รร.เทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย 34
3043200106 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย 28
3044100101 รร.งัวบาวิทยาคม มหาสารคาม 34
3044100102 รร.ดอนเงินพิทยาคาร มหาสารคาม 18
3044100103 รร.หนองเหล็กศึกษา มหาสารคาม 49
3044100104 รร.ศรีสุขพิทยาคม มหาสารคาม 14
3044100105 รร.มะค่าพิทยาคม มหาสารคาม 18
3044100106 รร.เลิงแฝกประชาบำรุง มหาสารคาม 20
3044100107 รร.หนองบัวปิยนิมิตร มหาสารคาม 4
3044100108 รร.ท่าขอนยางพิทยาคม มหาสารคาม 35
3044100109 รร.นาสีนวนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม 10
3044100110 รร.ขามป้อมพิทยาคม มหาสารคาม 29
3044100111 รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์ มหาสารคาม 33
3044100112 รร.นาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 70
3044100113 รร.หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม มหาสารคาม 7
3044100114 รร.หนองโพธิ์วิทยาคม มหาสารคาม 24
3044100115 รร.หัวเรือพิทยาคม มหาสารคาม 42
3044100116 รร.มัธยมดงยาง มหาสารคาม 20
3044100117 รร.เวียงสะอาดพิทยาคม มหาสารคาม 16
3044100118 รร.เกิ้งวิทยานุกูล มหาสารคาม 6
3044100119 รร.โคกก่อพิทยาคม มหาสารคาม 40
3044100120 รร.เมืองเตาวิทยาคม มหาสารคาม 47
3044200105 รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร มหาสารคาม 36
3045100101 รร.โพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด 28
3045100102 รร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด 33
3045100103 รร.ขี้เหล็กพิทยาคม ร้อยเอ็ด 13
3045100104 รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 18
3045200102 รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ร้อยเอ็ด 56
3045200107 รร.เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด 102
3046100101 รร.เมืองสมเด็จ กาฬสินธุ์ 59
3046100102 รร.นาเชือกวิทยาคม กาฬสินธุ์ 16
3046100103 รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 33
3046100104 รร.ลำปาววิทยาคม กาฬสินธุ์ 32
3046100105 รร.คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 26
3046100106 รร.ดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์ 70
3046100107 รร.ทรายมูลพิทยาคม กาฬสินธุ์ 12
3046100108 รร.เนินยางประชาสามัคคี กาฬสินธุ์ 44
3046100109 รร.หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์ 12
3046100110 รร.หนองชุมแสงวิทยาคม กาฬสินธุ์ 16
3046100111 รร.บัวขาว กาฬสินธุ์ 461
3046100112 รร.จุมจังพลังราษฎร์ กาฬสินธุ์ 69
3046200102 รร.เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กาฬสินธุ์ 14
3047100101 รร.ร่มไทรวิทยา สกลนคร 41
3047100102 รร.ธาตุทองอำนวยวิทย์ สกลนคร 27
3047100103 รร.สกลทวาปี (สกลราชวิทยานุกูล 2) สกลนคร 65
3047100104 รร.ภูดินแดงวิทยา สกลนคร 159
3047100105 รร.เดื่อศรีไพรวัลย์ สกลนคร 32
3047100106 รร.คำยางพิทยาคม สกลนคร 33
3047200103 รร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา สกลนคร 27
3048100101 รร.กีฬาจังหวัดนครพนม นครพนม 28
3048200103 รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ นครพนม 47
3049200101 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) มุกดาหาร 22
3050100101 รร.แม่อายวิทยาคม เชียงใหม่ 128
3051100101 รร.นาทรายวิทยาคม ลำพูน 27
3051100104 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน ลำพูน 34
3053100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 32
3054100102 รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) แพร่ 24
3054200105 รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน แพร่ 53
3055100101 รร.ตาลชุมพิทยาคม น่าน 45
3056200102 รร.เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ พะเยา 64
3057100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย 323
3057200105 รร.เทศบาล 5 เด่นห้า เชียงราย 81
3057200106 รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย 448
3058200101 รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 84
3060100102 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์ 73
3060200104 รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต นครสวรรค์ 30
3060200106 รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ 13
3060200109 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ 37
3062100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร 87
3062200104 รร.ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) กำแพงเพชร 39
3062200105 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 15
3063200101 รร.เทศบาล ๑ กิตติขจร ตาก 79
3063200205 รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาก 119
3063200206 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด ตาก 7
3064200101 รร.เทศบาลวัดไทยชุมพล สุโขทัย 77
3064200202 รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย 55
3064200206 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย 95
3065100101 รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม พิษณุโลก 58
3065100102 รร.บางกลางท่าวพิทยาคม พิษณุโลก 30
3065100103 รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 76
3066100101 รร.บางลายพิทยาคม พิจิตร 38
3066200101 รร.เทศบาลบ้านปากทาง พิจิตร 48
3066200302 รร.เทศบาล 2 พิจิตร 36
3067100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) เพชรบูรณ์ 83
3067200103 รร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เพชรบูรณ์ 31
3067200204 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก เพชรบูรณ์ 25
3070200105 รร.เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี ราชบุรี 64
3071100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) กาญจนบุรี 67
3072200103 รร.เทศบาล 3 วัดไชนาวาส สุพรรณบุรี 14
3073200106 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 122
3073200106 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 122
3073200107 รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 63
3073200108 รร.ทวารวดี นครปฐม 102
3074100101 รร.บ้านปล่องเหลี่ยม สมุทรสาคร 24
3074200206 รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร 89
3074200401 รร.เทศบาลอ้อมน้อย สมุทรสาคร 11
3074200403 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย สมุทรสาคร 63
3075200104 รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส สมุทรสงคราม 31
3075200105 รร.เทศบาลวัดป้อมแก้ว สมุทรสงคราม 49
3077100101 รร.รัชตวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ 20
3080100103 รร.ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 36
3080200104 รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 107
3080200302 รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช 81
3081100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 69
3081200102 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) กระบี่ 62
3082200203 รร.เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 105
3083100101 รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 19
3083100102 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 66
3083200101 รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 88
3084100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี 111
3084200103 รร.เทศบาล 4 วัดโพธาวาส สุราษฎร์ธานี 30
3084200104 รร.เทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี 114
3084200105 รร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 18
3084200206 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองนาสาร สุราษฎร์ธานี 27
3086100101 รร.สหกรณ์ประชานุกูล ชุมพร 8
3086100102 รร.บ้านทับวัง ชุมพร 25
3086200101 รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา ชุมพร 50
3086200202 รร.อุดมวิทยากร ชุมพร 4
3090100101 รร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ สงขลา 57
3090100102 รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ สงขลา 5
3090200105 รร.เทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก สงขลา 116
3090200201 รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา 71
3092200102 รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ตรัง 68
3092200106 รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม ตรัง 23
3093100101 รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง 220
3093100103 รร.มัธยมเกาะหมาก พัทลุง 26
3094200101 รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ปัตตานี 5
3095100101 รร.ลำพะยาประชานุเคราะห์ ยะลา 4
3095200102 รร.เทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก ยะลา 14
3095200204 รร.เทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู ยะลา 6
3096200103 รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง นราธิวาส 18