แสดงรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ทั้งหมดภายในสังกัดที่ท่านเลือก

รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จำนวนนักเรียน
1310010240 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร 122
1310016101 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง กรุงเทพมหานคร 306
1310016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร 276
1310026101 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพมหานคร 38
1310036401 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพมหานคร 128
1310066201 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1331
1310086501 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรุงเทพมหานคร 51
1310096201 วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร 320
1310100545 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร กรุงเทพมหานคร 263
1310100770 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา กรุงเทพมหานคร 64
1310100817 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 375
1310100818 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 41
1310100819 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 21
1310100822 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน กรุงเทพมหานคร 226
1310100823 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ กรุงเทพมหานคร 20
1310100825 กองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. นนทบุรี 329
1310100829 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 242
1310100830 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 220
1310100834 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 14
1310100835 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 6
1310100836 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 183
1310100839 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 101
1310100845 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 23
1310100847 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 23
1310100848 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร 312
1310100850 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) กรุงเทพมหานคร 301
1310100851 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 43
1310100852 วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 47
1310100857 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร 121
1310100859 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร 607
1310100861 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพมหานคร 217
1310100862 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ กรุงเทพมหานคร 59
1310100865 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 4
1310100866 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก กรุงเทพมหานคร 40
1310100870 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ กรุงเทพมหานคร 419
1310100871 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ กรุงเทพมหานคร 8
1310100873 อัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร 39
1310100875 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 56
1310100876 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 257
1310100881 วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 7
1310100886 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรุงเทพมหานคร 193
1310100890 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ปทุมธานี 175
1310100891 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป กรุงเทพมหานคร 112
1310100892 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 212
1310100894 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 32
1310100896 กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 42
1310100897 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 165
1310100898 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร 63
1310100899 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรุงเทพมหานคร 142
1310100901 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม กรุงเทพมหานคร 120
1310100902 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน กรุงเทพมหานคร 59
1310100904 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค กรุงเทพมหานคร 101
1310100907 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 115
1310100908 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 510
1310100910 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 188
1310100912 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค กรุงเทพมหานคร 21
1310100914 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร 192
1310100916 วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล กรุงเทพมหานคร 24
1310100917 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 66
1310101170 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 58
1310101184 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล กรุงเทพมหานคร 84
1310101190 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กรุงเทพมหานคร 50
1310101192 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 59
1310101194 วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 41
1310102964 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 43
1310102971 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 30
1310106101 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 472
1310106102 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร 72
1310106742 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย กรุงเทพมหานคร 72
1310166201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร 155
1310201020 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา กรุงเทพมหานคร 54
1310226201 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร 271
1310246201 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 435
1310256501 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพมหานคร 6
1310276401 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 75
1310286201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานคร 31
1310366101 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 97
1310456201 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร 137
1310466201 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 214
1310506101 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 42
1311016101 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ 674
1311016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สมุทรปราการ 62
1311026101 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ 46
1311056401 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 54
1311100107 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) สมุทรปราการ 2
1311100109 โรงเรียนเกริกวิทยาลัย สมุทรปราการ 34
1311100111 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) สมุทรปราการ 48
1311100120 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ 58
1311100142 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ 64
1311100146 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ 26
1312056401 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี 65
1312100094 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี 308
1312100095 พณิชยการนนทบุรี นนทบุรี 26
1312100097 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 384
1312100099 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ นนทบุรี 118
1312100101 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี นนทบุรี 243
1312100102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง นนทบุรี 27
1312100103 วัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ นนทบุรี 15
1312100116 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี นนทบุรี 491
1313016101 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี 387
1313016301 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี 34
1313036101 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปทุมธานี 301
1313100068 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง ปทุมธานี 52
1313100088 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ปทุมธานี 74
1314016101 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 318
1314016102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 40
1314016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 215
1314046301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา 29
1314066701 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร พระนครศรีอยุธยา 8
1314100023 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 10
1314100024 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 157
1314100025 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 79
1314100026 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ พระนครศรีอยุธยา 44
1314100027 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พระนครศรีอยุธยา 116
1314126401 วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา 68
1314146501 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 19
1314156401 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา 54
1315016101 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง 262
1315046401 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ่างทอง 53
1315066401 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ่างทอง 72
1316016101 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี 741
1316016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี 11
1316016501 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี 44
1316026301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี 75
1316036101 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ลพบุรี 10
1316036401 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี 71
1316046401 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี 133
1316100038 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ลพบุรี 32
1316100039 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ลพบุรี 22
1316100040 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ลพบุรี 275
1316100041 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี 73
1316100044 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ลพบุรี 229
1316100049 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง ลพบุรี 107
1317016101 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี 243
1317016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี 197
1317016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี 18
1317046101 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี 36
1317066401 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี 35
1317100015 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี สิงห์บุรี 49
1318016101 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชัยนาท 338
1318026301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท 26
1318086401 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชัยนาท 45
1319016101 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี 564
1319016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี 409
1319016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สระบุรี 42
1319036401 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี 118
1319066101 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี 358
1319096401 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี 62
1319100025 วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี สระบุรี 241
1319100026 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี สระบุรี 20
1319116101 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี 109
1320016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี 520
1320016501 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี 54
1320026101 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี 275
1320046401 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชลบุรี 344
1320056401 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ชลบุรี 92
1320066401 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี 83
1320096101 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี 664
1320096301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี 19
1320100100 วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ชลบุรี 28
1320100102 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ ชลบุรี 17
1320100103 เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี ชลบุรี 19
1320100105 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ชลบุรี 201
1320100106 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี 464
1320100107 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ ชลบุรี 81
1320100108 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ชลบุรี 121
1320100109 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี ชลบุรี 13
1320100111 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ชลบุรี 229
1320100112 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ชลบุรี 42
1320100113 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ ชลบุรี 22
1320100114 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ชลบุรี 1405
1320100115 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี 222
1320100116 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง ชลบุรี 104
1320100117 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ชลบุรี 93
1320100118 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ ชลบุรี 69
1320100119 วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ ชลบุรี 15
1320100135 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ชลบุรี 37
1320100141 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ชลบุรี 41
1320100167 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ชลบุรี 297
1320100170 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ชลบุรี 45
1321016101 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง 646
1321016102 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง 101
1321016501 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ระยอง 37
1321036401 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง 83
1321056101 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ระยอง 301
1321100032 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ระยอง 123
1321100033 เทคโนโลยีไออาร์พีซี ระยอง 134
1321100034 โปลีเทคนิคระยอง ระยอง 23
1321100035 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ระยอง 41
1321100042 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ระยอง 58
1321100043 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ระยอง 39
1322016101 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี 421
1322016501 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จันทบุรี 52
1322076401 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี 33
1322096401 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี 77
1322100020 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี จันทบุรี 34
1322100044 วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ จันทบุรี 9
1322100050 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี 35
1323016101 วิทยาลัยเทคนิคตราด ตราด 181
1323016501 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตราด 103
1323046401 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ตราด 54
1324016101 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 292
1324016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 398
1324016501 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 44
1324046401 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา 72
1324056101 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา 46
1324066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 20
1324066401 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 140
1324100024 เทคโนโลยีศรีวรการ ฉะเชิงเทรา 61
1324100025 เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 17
1324100028 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ ฉะเชิงเทรา 52
1324100042 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 14
1324100045 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม ฉะเชิงเทรา 4
1325016101 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 369
1325016501 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 65
1325026401 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 252
1325046101 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 55
1325100022 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 76
1325100023 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 96
1325100025 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ ปราจีนบุรี 14
1326016101 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก 261
1326016401 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก 89
1326046401 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก 19
1326100013 เทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก 130
1326100014 เทคโนโลยีพณิชยการนครนายก นครนายก 294
1326100025 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ นครนายก 23
1327046401 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สระแก้ว 239
1327056101 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว 445
1327066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว 21
1327100012 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว สระแก้ว 20
1327100013 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ สระแก้ว 13
1330016101 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา 690
1330016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา 401
1330016202 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นครราชสีมา 20
1330016501 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นครราชสีมา 96
1330076101 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา 216
1330086101 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นครราชสีมา 186
1330100094 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครราชสีมา 24
1330100096 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา นครราชสีมา 79
1330100099 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา 85
1330100100 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นครราชสีมา 90
1330100101 วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ นครราชสีมา 89
1330100102 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี นครราชสีมา 105
1330100103 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง นครราชสีมา 180
1330100104 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา นครราชสีมา 58
1330100111 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง นครราชสีมา 12
1330100118 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์ นครราชสีมา 12
1330126401 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ นครราชสีมา 167
1330146101 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา 130
1330156401 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา 209
1330176401 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา 125
1330206301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นครราชสีมา 83
1330216401 วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นครราชสีมา 120
1331016101 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 615
1331016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 180
1331016501 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 115
1331026101 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย์ 99
1331046401 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์ 222
1331066601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง บุรีรัมย์ 67
1331076401 วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์ 50
1331100014 วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ บุรีรัมย์ 23
1331100047 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย บุรีรัมย์ 22
1331100048 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง บุรีรัมย์ 55
1331100055 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 67
1331100057 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ บุรีรัมย์ 5
1331116401 วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์ 249
1332016101 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สุรินทร์ 440
1332016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ 374
1332016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สุรินทร์ 45
1332036401 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์ 220
1332056401 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สุรินทร์ 170
1332076601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี สุรินทร์ 132
1332096401 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ สุรินทร์ 153
1332106401 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์ 163
1333016101 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 349
1333016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 51
1333016401 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 179
1333016501 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 21
1333036601 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 142
1333046401 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 223
1333056401 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ศรีสะเกษ 96
1333086401 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ศรีสะเกษ 135
1333096601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ศรีสะเกษ 70
1333100014 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ศรีสะเกษ 40
1333100015 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 28
1333100021 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 92
1333100023 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ศรีสะเกษ 201
1333100025 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ศรีสะเกษ 10
1333100028 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 40
1333100038 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 452
1333100040 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 91
1333100043 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ศรีสะเกษ 42
1334010240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี อุบลราชธานี 27
1334016101 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี 85
1334016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี 412
1334016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34
1334016501 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อุบลราชธานี 53
1334056401 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อุบลราชธานี 267
1334076101 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี 214
1334100047 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ อุบลราชธานี 103
1334100070 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ อุบลราชธานี 13
1334100115 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการคาริสา อุบลราชธานี 18
1334100118 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย อุบลราชธานี 27
1334100119 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก อุบลราชธานี 53
1334100120 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ อุบลราชธานี 25
1334100121 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน อุบลราชธานี 43
1334100122 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร อุบลราชธานี 59
1334100134 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย อุบลราชธานี 47
1334100138 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก อุบลราชธานี 22
1334100140 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม อุบลราชธานี 3
1334100145 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค อุบลราชธานี 100
1334116401 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี 257
1334116601 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 228
1334156401 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี 149
1335016101 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร 432
1335066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ยโสธร 26
1335086401 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ยโสธร 133
1335100012 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ยโสธร 195
1335100015 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย ยโสธร 162
1335100016 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ยโสธร 158
1335100018 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ยโสธร 150
1335100020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา ยโสธร 41
1335100024 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ ยโสธร 39
1335100027 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร ยโสธร 291
1336016101 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 278
1336016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ 29
1336016501 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ 42
1336076401 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 16
1336100024 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ชัยภูมิ 46
1336100025 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ ชัยภูมิ 38
1336100026 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ชัยภูมิ 104
1336100028 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ ชัยภูมิ 43
1336100029 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ชัยภูมิ 30
1336100042 วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร ชัยภูมิ 15
1336100044 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครไทยอาเซี่ยน ชัยภูมิ 125
1336100047 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก ชัยภูมิ 75
1336100049 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น ชัยภูมิ 27
1336100050 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ ชัยภูมิ 150
1336100052 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน ชัยภูมิ 180
1336126401 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ชัยภูมิ 127
1337016101 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 397
1337066401 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ 87
1337100005 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
1337100006 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 82
1337100007 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ อำนาจเจริญ 9
1337100008 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพลัส อำนาจเจริญ 36
1338036401 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ 156
1338096401 วิทยาลัยการอาชีพเซกา บึงกาฬ 65
1338100001 วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย บึงกาฬ 88
1338100003 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด บึงกาฬ 447
1339016101 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 194
1339046401 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 142
1339100008 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 149
1339100017 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง หนองบัวลำภู 17
1339100025 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 263
1339100026 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ หนองบัวลำภู 32
1340016101 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น 540
1340016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น 383
1340016501 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ขอนแก่น 113
1340056401 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น 226
1340076101 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอนแก่น 65
1340096401 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอนแก่น 120
1340100097 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น ขอนแก่น 28
1340100098 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 23
1340100101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ ขอนแก่น 348
1340100103 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน ขอนแก่น 363
1340100104 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ขอนแก่น 38
1340100118 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ขอนแก่น 80
1340100120 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ขอนแก่น 63
1340100128 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น 4
1340100133 วิทยาลัยเทคโนโลยีสีชมพู ขอนแก่น 37
1340100284 วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น 54
1340100287 วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น ขอนแก่น 15
1340100289 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม ขอนแก่น 62
1340106401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น 33
1340126401 วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแก่น 76
1340156601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ขอนแก่น 54
1340176301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 22
1340186401 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น 273
1341016101 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี 305
1341016102 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี 107
1341016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี 264
1341016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี 29
1341016501 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อุดรธานี 26
1341046401 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี 294
1341066401 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี 312
1341100017 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี อุดรธานี 40
1341100034 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี 59
1341100035 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล อุดรธานี 151
1341100036 ช่างกลอุดรธานี อุดรธานี 249
1341100037 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น อุดรธานี 145
1341100039 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 142
1341100041 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ อุดรธานี 103
1341100042 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน อุดรธานี 93
1341100044 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อุดรธานี 183
1341100045 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อุดรธานี 217
1341100046 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ อุดรธานี 36
1341100052 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 อุดรธานี 59
1341100055 วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส อุดรธานี 21
1341100107 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต อุดรธานี 96
1341100108 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี อุดรธานี 397
1341100119 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ อุดรธานี 58
1341176401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อุดรธานี 171
1341196201 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี 64
1342016101 วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย 240
1342016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย 204
1342056401 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลย 49
1342096401 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย 56
1342100012 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ เลย 21
1342100015 วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ชอบฐานสโม เลย 16
1343010240 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย หนองคาย 7
1343016101 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย 167
1343016102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย หนองคาย 64
1343016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หนองคาย 182
1343100032 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย หนองคาย 11
1343100034 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซี่ยน หนองคาย 53
1343100036 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ บึงกาฬ 27
1343100037 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย หนองคาย 199
1343100038 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล บึงกาฬ 600
1343100043 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา หนองคาย 88
1343100045 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ หนองคาย 93
1343100056 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ บึงกาฬ 66
1343100058 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย หนองคาย 9
1343100065 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ หนองคาย 174
1344016101 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มหาสารคาม 173
1344016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม 152
1344016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม 41
1344016501 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม มหาสารคาม 48
1344086401 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 90
1344096401 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มหาสารคาม 108
1344100039 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม มหาสารคาม 17
1344100042 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก มหาสารคาม 8
1345016101 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 385
1345016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 225
1345016401 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 81
1345026401 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 65
1345066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 63
1345066401 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด 30
1345076401 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด 161
1345100026 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 5
1345100027 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 28
1345100028 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 28
1345100030 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ร้อยเอ็ด 103
1345100056 วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล ร้อยเอ็ด 83
1345100061 วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 99
1345100063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ ร้อยเอ็ด 43
1345100068 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 27
1345100074 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง ร้อยเอ็ด 5
1345100076 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 54
1345100079 วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองพอก ร้อยเอ็ด 35
1345116101 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 62
1346016101 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 394
1346016501 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 96
1346066102 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์ 69
1346100036 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 53
1346100040 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย กาฬสินธุ์ 16
1346100041 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย กาฬสินธุ์ 22
1346100042 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท -เทค กาฬสินธ์ กาฬสินธุ์ 23
1346100043 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 3
1346100046 วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด กาฬสินธุ์ 18
1346100048 เทคโนโลยีสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 14
1346100052 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต กาฬสินธุ์ 32
1346100060 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ กาฬสินธุ์ 92
1346100075 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย กาฬสินธุ์ 142
1346100076 วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ กาฬสินธุ์ 15
1346106401 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กาฬสินธุ์ 15
1346126401 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 102
1346146401 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 112
1347016101 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร 593
1347016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร สกลนคร 47
1347046401 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร 72
1347100032 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สกลนคร 28
1347100033 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย สกลนคร 159
1347100034 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา สกลนคร 187
1347100035 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน สกลนคร 68
1347100036 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ สกลนคร 53
1347100039 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา สกลนคร 49
1347100040 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ สกลนคร 237
1347100041 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส สกลนคร 146
1347100042 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง สกลนคร 51
1347100043 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน สกลนคร 37
1347100044 วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน สกลนคร 88
1347100045 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค สกลนคร 35
1347100050 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ สกลนคร 171
1347100052 อาชีวศึกษาอากาศอำนวย สกลนคร 57
1347100058 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร สกลนคร 31
1347100065 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย สกลนคร 60
1347100066 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต สกลนคร 86
1347100075 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร สกลนคร 156
1347100076 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม สกลนคร 328
1347100077 วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย สกลนคร 6
1347126401 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สกลนคร 425
1348016501 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม 269
1348026401 วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม นครพนม 10
1348046101 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม 116
1348076401 วิทยาลัยการอาชีพนาแก นครพนม 59
1348100012 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ นครพนม 117
1348100013 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน นครพนม 150
1348100014 อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม นครพนม 48
1348100015 วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม นครพนม 141
1348100016 วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก นครพนม 244
1348100017 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม นครพนม 205
1348100027 โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต นครพนม 93
1348100032 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ นครพนม 87
1349016401 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร 215
1349026401 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร 56
1349036601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล มุกดาหาร 13
1349100005 วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร มุกดาหาร 38
1349100006 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง มุกดาหาร 25
1349100016 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร มุกดาหาร 28
1350016101 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ 296
1350016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ 283
1350016501 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชียงใหม่ 68
1350026401 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ 166
1350096401 วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ 371
1350100132 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เชียงใหม่ 99
1350100136 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ เชียงใหม่ 25
1350100137 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่ 76
1350100139 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 736
1350100141 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50
1350100143 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 219
1350100167 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง เชียงใหม่ 143
1350126301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เชียงใหม่ 132
1350136101 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่ 53
1350196601 วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่ 99
1351016101 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน 313
1351026301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ลำพูน 90
1351036401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน 56
1351066401 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน 180
1351100028 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ลำพูน 67
1351100031 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ลำพูน 25
1351100032 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย ลำพูน 39
1352016101 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง 730
1352016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง 380
1352016501 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลำปาง 21
1352026601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง 76
1352036401 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ลำปาง 154
1352066401 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ลำปาง 78
1352086401 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง 141
1352100030 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ลำปาง 39
1352100031 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ลำปาง 33
1353016101 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 266
1353016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 392
1353016501 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 42
1353056401 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ อุตรดิตถ์ 23
1353076401 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์ 93
1353100012 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 247
1354016101 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่ 338
1354016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่ 288
1354036401 วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร่ 69
1354046501 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่ 38
1354056301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แพร่ 30
1354066401 วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่ 76
1355016101 วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน 232
1355016501 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน น่าน 53
1355056401 วิทยาลัยการอาชีพปัว น่าน 104
1355076401 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา น่าน 60
1356016101 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา 195
1356016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา 64
1356036401 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พะเยา 73
1356056401 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พะเยา 42
1356066601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง พะเยา 50
1356100015 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค พะเยา 67
1356100016 วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา พะเยา 47
1356100075 วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ พะเยา 23
1357016101 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย 328
1357016102 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย 121
1357016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย 571
1357016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย 75
1357016401 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย 66
1357026401 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 6
1357046401 วิทยาลัยการอาชีพเทิง เชียงราย 166
1357100046 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน เชียงราย 42
1357100048 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เชียงราย 46
1357100050 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เชียงราย 180
1357100058 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเซีย เชียงราย 24
1357100146 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เชียงราย 93
1357116101 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย 101
1358016401 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 99
1358046401 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 172
1360016101 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นครสวรรค์ 346
1360016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ 364
1360016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 22
1360016401 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นครสวรรค์ 84
1360056401 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 93
1360100004 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากน้ำโพ นครสวรรค์ 43
1360100055 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ นครสวรรค์ 56
1360100109 วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี นครสวรรค์ 26
1360126601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า นครสวรรค์ 65
1360136101 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นครสวรรค์ 124
1361016101 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยธานี 331
1361016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อุทัยธานี 43
1361016501 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อุทัยธานี 54
1362016101 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร 287
1362016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กำแพงเพชร 45
1362016501 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร 77
1362046401 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 92
1362100017 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี กำแพงเพชร 68
1363016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตาก 95
1363016501 วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก 308
1363026401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก 69
1363066401 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก 220
1363100005 ไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ตาก 33
1364016101 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย 208
1364016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สุโขทัย 199
1364016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สุโขทัย 42
1364056401 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย 141
1364066401 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย 113
1364076301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สุโขทัย 16
1365016101 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก 296
1365016102 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก 20
1365016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 307
1365016202 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก 131
1365016501 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก 196
1365026401 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก 71
1365100015 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก พิษณุโลก 31
1365100016 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก พิษณุโลก 65
1366016101 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร 366
1366016501 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พิจิตร 80
1366076301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร พิจิตร 44
1366100010 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร พิจิตร 48
1366100023 วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ พิจิตร 18
1367016101 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 377
1367016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 10
1367016501 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 63
1367026401 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เพชรบูรณ์ 170
1367056401 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 109
1367100011 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ เพชรบูรณ์ 54
1367100031 วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา เพชรบูรณ์ 29
1367100049 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 40
1367100051 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 23
1367100052 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 218
1367100054 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 43
1367100055 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 49
1367100060 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ เพชรบูรณ์ 78
1370016101 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี 770
1370016501 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ราชบุรี 46
1370056101 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี 66
1370056401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ราชบุรี 50
1370076101 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี 155
1370076301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ราชบุรี 74
1370086401 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ราชบุรี 27
1370100011 โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ ราชบุรี 62
1370100012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ราชบุรี 185
1370100014 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ราชบุรี 163
1370100034 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ ราชบุรี 134
1370100035 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ราชบุรี 90
1371016101 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี 192
1371016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี 347
1371016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี 19
1371016501 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กาญจนบุรี 53
1371066401 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี 242
1371096401 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี 88
1371100027 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี กาญจนบุรี 57
1371100028 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี กาญจนบุรี 11
1372016101 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 395
1372016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 294
1372016501 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี 70
1372036301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 54
1372076401 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 32
1372096401 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สุพรรณบุรี 66
1372100007 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี 29
1373016101 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม 130
1373016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม 394
1373016501 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นครปฐม 2
1373036401 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า นครปฐม 169
1373066401 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นครปฐม 245
1373076401 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม 55
1373100013 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม นครปฐม 3
1373100017 โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี นครปฐม 6
1373100018 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม นครปฐม 14
1373100019 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ นครปฐม 65
1373100036 วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม 112
1374016101 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร 517
1374026301 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 23
1374036401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 61
1375016101 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 254
1375016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 27
1375036401 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม 34
1376016101 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี 218
1376016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี 304
1376016501 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพชรบุรี 2
1376026401 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี 31
1376046301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี 31
1376046601 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2 เพชรบุรี 83
1376066401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรี 15
1376100014 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เพชรบุรี 16
1377016101 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 324
1377046401 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 253
1377066401 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 49
1377076401 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ 347
1377100026 โรงเรียนพณิชยการหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 45
1377100037 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 40
1380016101 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 477
1380016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 719
1380016202 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 41
1380016501 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 86
1380026401 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 56
1380096101 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 372
1380100040 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต นครศรีธรรมราช 49
1380100041 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช 25
1380100042 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ นครศรีธรรมราช 88
1380100044 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ นครศรีธรรมราช 18
1380100048 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร นครศรีธรรมราช 337
1380100067 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ นครศรีธรรมราช 41
1380100093 พณิชยการทุ่งสง นครศรีธรรมราช 19
1380100094 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) นครศรีธรรมราช 99
1380100121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง นครศรีธรรมราช 196
1380100122 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช 316
1380100131 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลปิน นครศรีธรรมราช 76
1380100139 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล นครศรีธรรมราช 17
1380100214 ประทีปศาสน์พณิชยการ นครศรีธรรมราช 66
1380126101 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 129
1380146101 วิทยาลัยเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช 164
1380166401 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นครศรีธรรมราช 116
1380206401 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 72
1380226301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 48
1381016101 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 265
1381016501 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่ 31
1381046401 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี่ 46
1381056401 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 70
1381086301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กระบี่ 36
1382016101 วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 234
1382046301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พังงา 17
1382056401 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 57
1382086401 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา 62
1383016101 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 174
1383016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 545
1383016501 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 66
1383036102 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 52
1383100015 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ภูเก็ต 126
1384010240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ สุราษฎร์ธานี 100
1384016101 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 408
1384016102 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 66
1384016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 521
1384016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 17
1384046201 วิทยาลัยบริหารธุกิจและการท่องเที่ยวสมุย สุราษฎร์ธานี 10
1384066401 วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี 120
1384100021 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ สุราษฎร์ธานี 14
1384100022 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี 17
1384106301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 32
1384156401 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 109
1385016101 วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง 184
1385016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ระนอง 34
1385046401 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง 70
1386016101 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ชุมพร 183
1386016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร 396
1386016501 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ชุมพร 96
1386026401 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ชุมพร 86
1386046301 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 18
1386046401 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร 71
1386086301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ชุมพร 19
1386100016 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ชุมพร 49
1386100021 วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม ชุมพร 16
1390016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา 292
1390016301 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา 43
1390016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา สงขลา 91
1390026401 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สงขลา 72
1390036101 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา 157
1390046401 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สงขลา 13
1390096301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สงขลา 56
1390100011 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา สงขลา 3
1390100012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา สงขลา 6
1390100015 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา สงขลา 43
1390100081 วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ สงขลา 14
1390100107 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ สงขลา 322
1390100108 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ สงขลา 29
1390100109 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ สงขลา 168
1390100110 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ สงขลา 326
1390100111 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ สงขลา 17
1390100113 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ สงขลา 103
1390100146 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา สงขลา 8
1390100325 วิทยาลัยเทคโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ สงขลา 23
1390116101 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา 711
1390116401 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สงขลา 177
1390156601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร สงขลา 49
1391016101 วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล 236
1391036301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สตูล 24
1391056401 วิทยาลัยการอาชีพละงู สตูล 75
1391100011 สันติศาสตร์ศึกษา สตูล 4
1391100039 วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ สตูล 12
1392016101 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 183
1392016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง 44
1392016401 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง 116
1392016501 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง 13
1392026401 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตรัง 29
1392046401 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง 25
1392066401 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง 134
1392100016 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง ตรัง 19
1392100017 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง ตรัง 11
1393016101 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 546
1393016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พัทลุง 26
1393016501 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง พัทลุง 21
1393056401 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง 15
1393096401 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว พัทลุง 44
1393106101 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พัทลุง 116
1394016101 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปัตตานี 88
1394016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปัตตานี 115
1394016401 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปัตตานี 88
1394036101 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี 52
1394036301 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ปัตตานี 30
1394076401 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ปัตตานี 29
1394100024 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ ( ชื่อเดิม โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน แผนกอาชีวศึกษา) ปัตตานี 22
1394100050 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี ปัตตานี 12
1395016101 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ยะลา 179
1395016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ยะลา 73
1395016501 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ยะลา 16
1395026401 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ยะลา 62
1395066401 วิทยาลัยการอาชีพรามัน ยะลา 48
1395100010 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ยะลา 23
1395100011 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารุกิจยะลา ยะลา 6
1396016501 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส นราธิวาส 77
1396106401 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส 78