แสดงรายงานผลการนำเข้าข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ทั้งหมดภายในสังกัดที่ท่านเลือก

รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จำนวนนักเรียน
1110100007 ราชินี กรุงเทพมหานคร 193
1110100022 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10
1110100025 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 341
1110100029 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 101
1110100030 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 183
1110100040 โยนออฟอาร์ค กรุงเทพมหานคร 21
1110100041 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 64
1110100045 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร 248
1110100047 อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 147
1110100048 อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 414
1110100052 อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 230
1110100055 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 469
1110100059 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 329
1110100080 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร 98
1110100087 เพ็ญสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร 23
1110100091 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 109
1110100106 สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร 18
1110100111 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 161
1110100114 พระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพมหานคร 30
1110100153 มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 40
1110100163 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร 155
1110100165 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 137
1110100169 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร 112
1110100173 สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร 141
1110100178 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร 76
1110100182 กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 61
1110100202 แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร 63
1110100229 ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร 79
1110100255 ดลวิทยา กรุงเทพมหานคร 17
1110100323 รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร 48
1110100338 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 85
1110100340 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร 53
1110100357 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 181
1110100391 ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 50
1110100406 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร 172
1110100421 แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร 35
1110100431 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร 46
1110100443 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 8
1110100453 พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร 103
1110100454 โกศลภัทรวิทย์ กรุงเทพมหานคร 31
1110100467 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 27
1110100487 ผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร 26
1110100491 เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 16
1110100495 สตรีวรนาถบางเขน กรุงเทพมหานคร 29
1110100559 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 176
1110100571 สวนรัฐวิทยา กรุงเทพมหานคร 30
1110100591 จินดามณี กรุงเทพมหานคร 13
1110100616 บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 5
1110100619 พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 142
1110100622 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร 164
1110100629 อำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร 39
1110100669 ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร 31
1110100670 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 150
1110100671 เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร 74
1110100692 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 390
1110100718 ระเบียบศึกษา กรุงเทพมหานคร 54
1110100719 ศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร 23
1110100726 ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร 131
1110100753 อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 72
1110100778 ลาซาล กรุงเทพมหานคร 217
1110100802 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร 145
1110100808 สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร 418
1110100921 สัมมาสิกขาสันติอโศก กรุงเทพมหานคร 5
1110100930 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร 8
1110100946 บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) กรุงเทพมหานคร 70
1110100947 อิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร 161
1110100948 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 7
1110100958 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 38
1110101042 อัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) กรุงเทพมหานคร 43
1110101181 มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 27
1110102972 เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร 23
1110102984 สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร 124
1110102985 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร 75
1110102986 ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 24
1110102987 เด็กสากลนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร 35
1110102996 สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร 108
1110103007 สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 14
1110103020 บางกอกแอ๊ดเวนต์ กรุงเทพมหานคร 16
1110106744 สาธิตกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 8
1110700010 นานาชาติเวลล์ส-อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 53
1110700019 นานาชาตินีวาอเมริกัน กรุงเทพมหานคร 19
1110700020 นานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 40
1110700021 นานาชาติเทร็ลล์ กรุงเทพมหานคร 14
1110700031 นานาชาติเคไอเอส กรุงเทพมหานคร 22
1110700037 ประชาคมนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 91
1110700045 นานาชาติทรีนีตี้ กรุงเทพมหานคร 32
1110700059 ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 26
1110700069 นานาชาติพระคุณกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 4
1110700070 บางกอกพัฒนา กรุงเทพมหานคร 20
1110700074 โรงเรียนนานาชาตินานาชาติกีรพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 18
1110700082 อินเตอร์เนชั่นแนล เกวลี(หทัยราษฎร์) กรุงเทพมหานคร 2
1111100015 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 418
1111100043 ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ 36
1111100044 เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ 170
1111100054 เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 172
1111100064 สาธิตบางนา สมุทรปราการ 27
1111100097 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ 143
1111100119 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 40
1112100037 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี 46
1112100050 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี 157
1112100052 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี 139
1112100065 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี 87
1112100081 อัมพรไพศาล นนทบุรี 133
1112100083 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี 128
1112100084 พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี 138
1112100085 พิชญศึกษา นนทบุรี 32
1112100089 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ นนทบุรี 37
1112100090 ชลประทานวิทยา นนทบุรี 190
1112100107 ญามีอุ้ลอิควาน นนทบุรี 46
1112100108 ท่าอิฐศึกษา นนทบุรี 183
1112100120 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี 115
1113100010 เซนต์โยเซฟเมืองเอก ปทุมธานี 31
1113100014 อุดมศึกษา รังสิต ปทุมธานี 19
1113100029 อุดมวิทยา ปทุมธานี 35
1113100040 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต ปทุมธานี 35
1113100050 เตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ปทุมธานี 32
1113100056 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี 23
1113100078 จุฑารัตน์วิทยา ปทุมธานี 19
1113100079 สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี 106
1113100081 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี 131
1113100090 ไตรพัฒน์ ปทุมธานี 6
1113100132 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 39
1114100001 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา 123
1114100037 เจนอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 25
1114100071 ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา 27
1114100072 เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา 16
1115100003 วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ อ่างทอง 30
1115100004 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อ่างทอง 78
1116100004 วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี 471
1116100025 สัตยาไส ลพบุรี 21
1116100026 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ลพบุรี 124
1119700001 นานาชาติแคลิฟอร์เนีย เพรพ สระบุรี 16
1120100008 สามมุกคริสเตียนวิทยา ชลบุรี 36
1120100029 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ชลบุรี 93
1120100043 มารีวิทย์ ชลบุรี 142
1120100044 ตันตรารักษ์ ชลบุรี 21
1120100050 อักษรพัทยา ชลบุรี 29
1120100058 สาธิตอุดมศึกษา ชลบุรี 23
1120100059 สว่างบริบูรณ์วิทยา ชลบุรี 66
1120100074 ดาราสมุทร ชลบุรี 202
1120100082 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 346
1120100084 เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี 107
1120100088 มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี 86
1120100161 มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี 86
1120100174 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี 33
1120100184 วุฒิวิทยา 2 ชลบุรี 19
1121100002 อัสสัมชัญระยอง ระยอง 173
1121100008 เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง 60
1121100018 พัฒนเวชศึกษา ระยอง 6
1121100039 สองภาษาระยอง ระยอง 18
1121100040 วิบูลวิทยา ระยอง 12
1121100046 กำเนิดวิทย์ ระยอง 65
1122100001 ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จันทบุรี 94
1122100007 สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี 169
1122100023 เตรียมศึกษาสอยดาว จันทบุรี 27
1122100041 เตรียมศึกษานายายอาม จันทบุรี 30
1124100005 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 228
1124100016 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา 113
1124100030 มัธยมพระราชทานนายาว ฉะเชิงเทรา 84
1124100033 อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ฉะเชิงเทรา 59
1125100003 มารีวิทยา ปราจีนบุรี 60
1125100007 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย ปราจีนบุรี 17
1125100008 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 88
1125100010 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี 28
1125100018 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปราจีนบุรี 219
1126100004 นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี นครนายก 6
1126100009 มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก 51
1126100017 ผดุงอิสลาม นครนายก 58
1127100016 ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว 45
1130100019 มารีย์วิทยา นครราชสีมา 442
1130100026 อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา 261
1130100030 เกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา 34
1130100085 รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา 124
1130100115 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา 42
1130100125 สารสาสน์วิเทศโคราช นครราชสีมา 22
1130100216 ปลูกปัญญา นครราชสีมา 19
1130100217 ปัญญาประทีป นครราชสีมา 13
1130100218 ตะวันชัยวิทยา นครราชสีมา 12
1131100006 นิภาศิริ บุรีรัมย์ 11
1131100058 อิสาณโกศลศึกษา บุรีรัมย์ 22
1131100060 มีชัยพัฒนา บุรีรัมย์ 29
1131100062 บุญถึงวิทยานุสรณ์ บุรีรัมย์ 1
1131100068 สิงห์วงศ์ บุรีรัมย์ 34
1133100002 วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ 45
1133100003 วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ 147
1133100009 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ 127
1133100010 วัดไพรบึงวิทยา ศรีสะเกษ 32
1133100041 วัดโพธิ์น้อย ศรีสะเกษ 17
1133100042 วัดจันทาราม ศรีสะเกษ 15
1134100014 อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี 150
1134100016 อุบลวิทยากร อุบลราชธานี 11
1134100017 อาเวมารีอา อุบลราชธานี 66
1134100018 สมเด็จ อุบลราชธานี 38
1134100032 บ้านพิณโท อุบลราชธานี 32
1134100033 เบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี 12
1134100041 สัมมาสิกขาราชธานีอโศก อุบลราชธานี 3
1134100044 ดำรงวิทยา อุบลราชธานี 23
1134100051 ยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี 9
1134100053 อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี 114
1134100063 อนุบาลจิรพัฒน์ อุบลราชธานี 13
1134100114 นันตาศึกษา อุบลราชธานี 9
1134100125 ศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น อุบลราชธานี 19
1134100137 ศรีแสงธรรม อุบลราชธานี 22
1135100002 ศรีธรรมวิทยา ยโสธร 27
1136100051 ปัญจดี ชัยภูมิ 18
1137100003 มูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม อำนาจเจริญ 39
1139100003 พิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 51
1139100006 จริยานุสรณ์ หนองบัวลำภู 11
1140100002 ขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น 13
1140100017 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 110
1140100069 ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น 91
1140100080 อมตวิทยา ขอนแก่น 154
1140100108 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น 11
1140100115 วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น 18
1140100266 วรวิมลศึกษา ขอนแก่น 7
1141100011 เซนต์เมรี่ อุดรธานี 122
1141100016 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 84
1141100019 ภูมิพิชญ อุดรธานี 24
1141100029 พิชญวิทย์ อุดรธานี 25
1141100060 มัธยมศึกษาวัดปัทมากร อุดรธานี 29
1141100112 เทพนุสรณ์ อุดรธานี 13
1142100005 มหาไถ่ศึกษาเลย เลย 67
1142100008 วรราชวิทยา เลย 33
1142100013 หทัยคริสเตียน เลย 34
1142100015 มูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เลย 4
1142100017 เซนต์จอห์นท่าบม เลย 22
1143100044 หลวงพ่อดำวิทยา หนองคาย 10
1144100007 มัธยมวัดกลางโกสุม มหาสารคาม 64
1144100009 มัธยมชาญวิทยา มหาสารคาม 10
1144100017 รุ่งอรุณวิทย์ มหาสารคาม 15
1145100003 พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 77
1145100013 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด 2
1145100020 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 96
1145100025 การกุศลวัดบ้านก่อ ร้อยเอ็ด 12
1145100040 มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) ร้อยเอ็ด 20
1145100047 มัธยมการกุศลวัดกลาง ร้อยเอ็ด 13
1146100007 ชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ 3
1146100030 คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ กาฬสินธุ์ 6
1146100051 วัดเวฬุวัน กาฬสินธุ์ 17
1146100062 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา กาฬสินธุ์ 13
1146100071 มัธยมธษพล กาฬสินธุ์ 11
1147100002 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สกลนคร 53
1147100046 การกุศลวัดบูรพา สกลนคร 29
1147100072 ศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ สกลนคร 6
1150100001 พิงครัตน์ เชียงใหม่ 21
1150100015 วิชัยวิทยา เชียงใหม่ 15
1150100022 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่ 44
1150100023 วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ 167
1150100024 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 480
1150100027 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 460
1150100028 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 512
1150100029 เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 106
1150100030 พระหฤทัย เชียงใหม่ 151
1150100033 โกวิทธำรงเชียงใหม่ เชียงใหม่ 79
1150100036 ธรรมราชศึกษา เชียงใหม่ 71
1150100038 เชียงใหม่คริสเตียน เชียงใหม่ 126
1150100041 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 140
1150100068 เชียงใหม่มัธยม เชียงใหม่ 126
1150100077 รัตนาเอื้อวิทยา เชียงใหม่ 108
1150100081 รังษีวิทยา เชียงใหม่ 285
1150100119 วชิราลัย เชียงใหม่ 69
1150100126 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ 116
1150100145 สหมิตรวิทยา เชียงใหม่ 59
1150100146 ฉือจี้เชียงใหม่ เชียงใหม่ 37
1150100304 วชิรวิทย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ 63
1150100319 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 37
1150700018 สาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ เชียงใหม่ 5
1151100001 เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ลำพูน 56
1151100013 เมธีวุฒิกร"วัดพระธาตุหริภุญชัย" ลำพูน 76
1151100022 ธรรมสาธิตศึกษา ลำพูน 9
1152100001 วิสุทธิ์วิทยากร ลำปาง 8
1152100004 วิชชานารี ลำปาง 29
1152100007 อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง 162
1152100011 อรุโณทัย ลำปาง 51
1152100014 มัธยมวิทยา ลำปาง 123
1152100020 ดอนไชยวิทยา ลำปาง 48
1152100026 ศักดิ์สุนันท์วิทยา ลำปาง 52
1152100033 ศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ลำปาง 14
1152100089 วิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ลำปาง 20
1153100013 สหคริสเตียน อุตรดิตถ์ 36
1154100001 เทพพิทักษ์วิทยา แพร่ 26
1154100008 เจริญราษฎร์ แพร่ 47
1154100014 เทพนารี แพร่ 34
1154100026 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ แพร่ 19
1155100003 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน 41
1156100001 พินิตประสาธน์ พะเยา 36
1156100018 ประชาบำรุง พะเยา 49
1157100002 เชียงรายวิทยาคม เชียงราย 185
1157100013 สันติวิทยา เชียงราย 59
1157100018 ลูกรักเชียงของ เชียงราย 41
1157100021 เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 26
1157100042 นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย 60
1157100051 สหศาสตร์ศึกษา เชียงราย 91
1157700001 นานาชาติเชียงราย เชียงราย 5
1157700003 นานาชาติ เกนส์วิลล์ เชียงราย เชียงราย 8
1160100001 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 226
1160100015 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ 149
1160100018 โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ 111
1160100033 จันทร์ฉายวิทยา นครสวรรค์ 28
1160100043 วัดโคกเดื่อวิทยา นครสวรรค์ 25
1160100046 พยุหะวิทยา(วัดเขาแก้ว) นครสวรรค์ 108
1163100009 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด ตาก 42
1163100011 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ตาก 24
1163100012 ภัทรวิทยา ตาก 70
1163100018 พลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ตาก 49
1165100001 ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก 130
1165100021 อินทุภูติพิทยา พิษณุโลก 10
1165100025 เอ.เจ.เนินมะปราง พิษณุโลก 11
1166100015 บัณฑิตศึกษาลัย พิจิตร 32
1167100005 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 88
1167100006 วัชรชัย เพชรบูรณ์ 18
1167100009 เสรีศึกษา เพชรบูรณ์ 75
1167100010 ดงขุยวิริยานุสรณ์ เพชรบูรณ์ 4
1167100016 แก้วนิมิตวิทยา เพชรบูรณ์ 27
1167100017 เมตตาวิทยา เพชรบูรณ์ 84
1167100018 ฤทัยทิพย์ เพชรบูรณ์ 46
1167100019 เมตตาชนูปถัมภ์ เพชรบูรณ์ 60
1167100063 จิตพิมล เพชรบูรณ์ 42
1170100002 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 253
1170100003 นารีวิทยา ราชบุรี 104
1170100004 สุริยวงศ์ ราชบุรี 24
1170100010 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี 6
1170100028 นารีวุฒิ ราชบุรี 167
1170100029 วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี 99
1170100030 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 206
1170100039 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี 30
1171100009 ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี 26
1172100002 สหวิทย์ สุพรรณบุรี 19
1173100001 บำรุงวิทยา นครปฐม 12
1173100003 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 102
1173100015 สัมมาสิกขาปฐมอโศก นครปฐม 5
1173100031 สหบำรุงวิทยา นครปฐม 44
1173100035 เจี้ยนหัว นครปฐม 51
1173100036 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 149
1173100037 นักบุญเปโตร นครปฐม 99
1173100038 สกลวิทยา นครปฐม 48
1173100039 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 366
1173100040 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 43
1173100041 มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม 77
1173100047 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 155
1173100063 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 88
1174100004 อันนาลัย สมุทรสาคร 54
1174100019 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่งตง) สมุทรสาคร 11
1174100020 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 26
1174100022 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 56
1174100023 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร 44
1174100044 สามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร 19
1175100013 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 35
1176100001 อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี 149
1176100002 สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย เพชรบุรี 72
1176100019 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี เพชรบุรี 21
1176100040 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง เพชรบุรี 23
1177100007 อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 110
1177100017 วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์ 48
1177100018 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 103
1177100020 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 181
1177100021 วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ 227
1177100035 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 4
1177100036 ภัทราวดี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1
1177100038 พุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว) ประจวบคีรีขันธ์ 32
1180100001 ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 315
1180100004 จรัสพิชากร นครศรีธรรมราช 11
1180100004 จรัสพิชากร นครศรีธรรมราช 11
1180100014 มูลนิธิสหมิตรศึกษา นครศรีธรรมราช 5
1180100050 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 179
1180100052 ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 133
1180100053 มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน นครศรีธรรมราช 32
1180100064 ธนรัตน์อุปถัมภ์ นครศรีธรรมราช 16
1180100081 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 74
1180100123 มัธยมวีรศิลปิน นครศรีธรรมราช 28
1180100125 ร่อนพิบูลย์วิทยา นครศรีธรรมราช 12
1180100133 ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช 53
1180100134 ประสาทธรรมวิภัช นครศรีธรรมราช 11
1181100010 พัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง กระบี่ 8
1181100011 วิทยาการอิสลาม กระบี่ 65
1181100013 ประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 22
1181100014 สันติวิทยา กระบี่ 59
1181100019 อุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 53
1181100021 ฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยา กระบี่ 35
1181100023 มุสลิมวังทองวิทยา กระบี่ 22
1181100024 ทองคำวิทยานุสรณ์ กระบี่ 14
1181100027 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ กระบี่ 27
1181100040 เอกภาพศาสน์วิชญ์ กระบี่ 83
1181100049 ประทีปธรรมมูลนิธิ กระบี่ 14
1182100007 สังคมอิสลามวิทยา พังงา 24
1182100008 ตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา 49
1183100001 ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 41
1183100002 ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 96
1183100017 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 101
1184100003 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี 356
1184100005 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี 151
1184100018 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี 28
1184100064 ดารุสสลามวิทยา สุราษฎร์ธานี 23
1184100068 มัธยมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี 41
1184100070 ศิริสาธิต สุราษฎร์ธานี 7
1184100073 มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 127
1184100118 พัฒนศาสน์วิทยา สุราษฎร์ธานี 5
1184100134 มัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี 33
1186100004 นิรมลชุมพร ชุมพร 64
1190100004 วชิรานุกูล สงขลา 44
1190100006 แจ้งวิทยา สงขลา 59
1190100017 บำรุงศาสน์ สงขลา 55
1190100019 ดารุลอามานมูลนิธิ สงขลา 11
1190100025 รุ่งโรจน์วิทยา สงขลา 135
1190100026 ตัสดีกียะห์ สงขลา 86
1190100027 ศาสนบำรุง สงขลา 66
1190100028 ดรุณวิทยา สงขลา 30
1190100029 สรรเสริญอิสลาม สงขลา 12
1190100030 ดีนูลอิสลาม สงขลา 15
1190100031 กีญามุดดีน สงขลา 6
1190100033 มุสลิมจะนะศึกษา สงขลา 21
1190100034 บุสตานุดดีน สงขลา 36
1190100035 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา 103
1190100036 เจริญธรรมวิทยา สงขลา 5
1190100037 ดำรงศาสน์วิทยา สงขลา 24
1190100039 มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา 210
1190100042 สมบูรณ์ศาสน์ สงขลา 58
1190100043 ส่งเสริมอิสลาม สงขลา 54
1190100045 ลำไพลศานติวิทย์ สงขลา 26
1190100048 อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา 48
1190100049 ศาสน์สันติธรรม สงขลา 16
1190100055 สายยิดวิทยามูลนิธิ สงขลา 13
1190100063 พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ สงขลา 52
1190100064 สังคมอิสลามวิทยา สงขลา 111
1190100065 สามัคคีศาสน์วิทยา สงขลา 17
1190100069 พลวิทยา สงขลา 37
1190100072 แสงทองวิทยา สงขลา 273
1190100074 ธิดานุเคราะห์ สงขลา 137
1190100080 ส่องแสงวิทยา สงขลา 46
1190100082 ศรีนครมูลนิธิ สงขลา 43
1190100084 กิตติวิทย์บ้านพรุ สงขลา 7
1190100118 ท่าใหญ่วิทยา สงขลา 45
1190100119 พัฒนาการศึกษา สงขลา 9
1190100120 ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา 128
1190100121 ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ สงขลา 96
1190100122 ธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา 24
1190100125 พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา 131
1190100131 พัฒนาวิทยามูลนิธิ สงขลา 7
1190100132 ส่งเสริมศาสนา สงขลา 24
1190100135 แสงธรรมวิทยามูลนิธิ สงขลา 102
1190100143 ป่าเรียนวิทยา สงขลา 2
1190100144 หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา 71
1190100145 สตรีศึกษา สงขลา 38
1190100148 ตายุตตอลิบีน สงขลา 16
1190100149 เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา 21
1190100152 ตายุตตอลีบาต สงขลา 27
1190100156 อันซอรียะห์วิทยา สงขลา 7
1190100158 ดาวนายร้อย สงขลา 22
1190100165 อักษรศิริ สงขลา 8
1190100167 รัศมีอนุสรณ์ สงขลา 14
1190100287 มุสลีมีนศึกษา สงขลา 3
1190100291 จริยศาสน์อิสลาม สงขลา 25
1190100293 ประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา สงขลา 16
1190100294 ศาสนอุปถัมภ์ สงขลา 2
1190100297 เร๊าะห์มานีย๊ะห์ สงขลา 22
1190100301 มูลนิธิอิตีซอมวิทยา สงขลา 19
1190100326 มัธยมจิตจัณ สงขลา 126
1190200176 ธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา สงขลา 22
1191100005 มำบาอูลอูลูม สตูล 16
1191100006 แสงประทีปวิทยามูลนิธิ สตูล 6
1191100007 อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ สตูล 3
1191100008 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สตูล 57
1191100009 แสงธรรม สตูล 10
1191100010 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สตูล 30
1191100011 สันติศาสตร์ศึกษา สตูล 15
1191100014 อิสลามวิทยามูลนิธิ สตูล 30
1191100015 ดารุลอูลูม สตูล 75
1191100016 ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล 122
1191100017 ธรรมศาสน์วิทยา สตูล 42
1191100019 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 152
1191100020 ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ สตูล 22
1191100025 นิด้าศึกษาศาสตร์ สตูล 21
1191100028 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สตูล 12
1191100029 อนุบาลมุสลิมสตูล สตูล 71
1191100034 สามัคคีอิสลามวิทยา สตูล 55
1191100040 iรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ สตูล 8
1191100042 ทุ่งหว้าวิทยาคาร สตูล 14
1192100001 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 171
1192100002 ตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 129
1192100003 ตรังวิทยา ตรัง 52
1192100004 บูรณะรำลึก ตรัง 123
1192100008 พรศิริกุล ตรัง 30
1192100013 ปัญญาวิทย์ ตรัง 113
1192100018 แสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ ตรัง 29
1192100022 จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง 123
1192100033 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ตรัง 22
1193100015 ศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ พัทลุง 10
1193100015 ศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ พัทลุง 10
1193100016 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ พัทลุง 48
1193100018 พัฒนาวิทยามูลนิธิ พัทลุง 12
1193100021 อิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ พัทลุง 16
1193100023 มุสลิมวิทยา มูลนิธิ พัทลุง 21
1193100026 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ พัทลุง 66
1193100028 ภักดีอนุสรณ์ พัทลุง 17
1193100035 อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ พัทลุง 57
1193100037 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ พัทลุง 15
1193100039 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ พัทลุง 8
1193100045 สตรีดารุลฮีดายะห์ พัทลุง 15
1194100006 ศานติธรรมวิทยา ปัตตานี 52
1194100007 ปูยุดประชารักษ์ ปัตตานี 81
1194100008 บำรุงอิสลาม ปัตตานี 145
1194100009 พัฒนาอิสลาม ปัตตานี 121
1194100010 สตรีพัฒนศึกษาหะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ ปัตตานี 26
1194100012 วิทยาอิสลามมูลนิธิ ปัตตานี 27
1194100013 ศาสนูปถัมภ์ ปัตตานี 252
1194100014 เตรียมศึกษาวิทยา ปัตตานี 78
1194100015 จงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี 172
1194100021 ซอลีฮียะห์ ปัตตานี 46
1194100023 อิสลามสามัคคี ปัตตานี 16
1194100024 มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 306
1194100026 ลำหยังวิทยามูลนิธิ ปัตตานี 19
1194100028 แสงประทีปวิทยา ปัตตานี 47
1194100029 บากงพิทยา ปัตตานี 35
1194100030 ศาสน์สามัคคี ปัตตานี 156
1194100031 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี 62
1194100032 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ ปัตตานี 7
1194100033 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ปัตตานี 24
1194100034 วัฒนธรรมอิสลาม ปัตตานี 129
1194100035 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ปัตตานี 86
1194100036 วิทยาศีล ปัตตานี 9
1194100037 ดรุณมุสลิมวิทยา ปัตตานี 32
1194100038 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ ปัตตานี 46
1194100039 กูตงวิทยา ปัตตานี 15
1194100040 สันนิธิอิสลาม ปัตตานี 12
1194100041 ศาลาฟี ปัตตานี 30
1194100042 อิสลามศาสน์วิทยา ปัตตานี 75
1194100043 รัศมีสถาปนา ปัตตานี 184
1194100044 ธรรมพิทยาคาร ปัตตานี 34
1194100045 อิสลามประชาสงเคราะห์ ปัตตานี 52
1194100046 อิสลามนิติวิทย์ ปัตตานี 45
1194100047 ภักดีวิทยา ปัตตานี 39
1194100050 ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 635
1194100051 ราษฎร์ประชานุเคราะห์ ปัตตานี 47
1194100052 อรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 20
1194100053 บำรุงมุสลีมีน ปัตตานี 40
1194100054 ศาสน์อิสลาม ปัตตานี 26
1194100055 ลาลอวิทยา ปัตตานี 99
1194100056 ศาสนศึกษา ปัตตานี 136
1194100057 สามารถดีวิทยา ปัตตานี 93
1194100058 สายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี 264
1194100060 อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ ปัตตานี 11
1194100061 มุสลิมพัฒนศาสตร์ ปัตตานี 71
1194100062 ส่งเสริมศาสน์ ปัตตานี 109
1194100064 ประสานวิทยามูลนิธิ ปัตตานี 223
1194100066 มูลนิธิสันติวิทยา ปัตตานี 73
1194100068 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ปัตตานี 89
1194100069 แสงธรรมศึกษาปัตตานี ปัตตานี 31
1194100070 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ ปัตตานี 28
1194100073 นูรูลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์ ปัตตานี 7
1194100078 อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮ ปัตตานี 5
1194100079 ลัดดาวิทยา ปัตตานี 15
1194100081 อรุณอิสลามวิทยา ปัตตานี 8
1194100086 วัฒนาอิสลาม ปัตตานี 27
1194100087 บูรณาการศึกษาวิทยา ปัตตานี 40
1194100095 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ ปัตตานี 65
1194100169 ส่งเสริมอิสลามศึกษา ปัตตานี 39
1194100173 ดารุลอูลูมวิทยา ปัตตานี 93
1194200005 อิสลามพัฒนา ปัตตานี 56
1194200122 ดรุณวิทยา ปัตตานี 10
1194200160 ผดุงศาสน์วิทยา ปัตตานี 26
1194200167 อามานะวิทยา ปัตตานี 13
1194200168 เตรียมวิทยา ปัตตานี 22
1194200169 นิติอิสลาม ปัตตานี 23
1195100012 ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 918
1195100013 สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา 172
1195100014 พัฒนาวิทยา ยะลา 217
1195100015 พัฒนาอิสลามวิทยา ยะลา 68
1195100016 อาสาสุลดินวิทยา ยะลา 92
1195100017 มุสลิมศึกษา ยะลา 37
1195100018 อิสลาฮียะห์ ยะลา 55
1195100019 อุดมศาสน์วิทยา ยะลา 114
1195100020 ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ยะลา 123
1195100021 ประทีปวิทยา ยะลา 29
1195100022 อิสลามประสานวิทย์ ยะลา 17
1195100023 ดารุลอูโลมนิบงบารู ยะลา 34
1195100024 อิสลาฮุดดีนวิทยา ยะลา 66
1195100029 คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ยะลา 57
1195100031 จงฝามูลนิธิ ยะลา 31
1195100032 ดำรงวิทยา ยะลา 62
1195100033 ผดุงศีลวิทยา ยะลา 18
1195100035 สุทธิศาสน์วิทยา ยะลา 105
1195100037 สุขสวัสดิ์วิทยา ยะลา 94
1195100038 มุสลิมบำรุง ยะลา 28
1195100040 ดารุลฮูดาห์วิทยา ยะลา 114
1195100042 ศรีฟารีดาบารูวิทยา ยะลา 97
1195100043 มะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ ยะลา 17
1195100044 มะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา 78
1195100068 อาลาวียะห์วิทยา ยะลา 68
1195100070 คัมภีร์วิทยา ยะลา 39
1195100074 ยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ ยะลา 8
1195100103 ธรรมศาสนิสลาม ยะลา 16
1195200002 มาอาฮัดดารุสสลาม ยะลา 37
1195200076 แสงธรรมวิทยา ยะลา 12
1195200079 ธรรมอิสลามศึกษา ยะลา 48
1195200080 สมบูรณ์ศาสน์ ยะลา 46
1195200083 ศาสน์อิสลามวิทยา ยะลา 19
1195200083 ศาสน์อิสลามวิทยา ยะลา 19
1195200093 บำรุงศาสน์วิทยา ยะลา 14
1196100001 พิมานวิทย์นราธิวาส นราธิวาส 10
1196100005 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 602
1196100006 อัซซูลามียะตูดีนียะห์ นราธิวาส 20
1196100007 นิรันดรวิทยา นราธิวาส 41
1196100008 สุกัญศาสน์วิทยา นราธิวาส 30
1196100009 โต๊ะดามียะห์ นราธิวาส 28
1196100010 นราวิทย์อิสลาม นราธิวาส 22
1196100013 พัฒนศาสน์วิทยา นราธิวาส 43
1196100017 นูรุดดิน นราธิวาส 176
1196100018 อิสลามวิทยาทาน นราธิวาส 37
1196100019 อัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ นราธิวาส 26
1196100020 ศิริธรรมวิทยา นราธิวาส 104
1196100021 เจริญศาสตร์ นราธิวาส 16
1196100022 ดาราศาสน์วิทยา นราธิวาส 14
1196100023 ธรรมสตัมภ์วิทยา นราธิวาส 24
1196100024 เจริญวิทยานุสรณ์ นราธิวาส 75
1196100026 ตายุลอิสลาม นราธิวาส 78
1196100028 ฮาซานียะห์ นราธิวาส 29
1196100029 สมานมิตรวิทยา นราธิวาส 60
1196100031 อัครศาสน์วิทยา นราธิวาส 101
1196100032 อนุรักษ์อิสลาม นราธิวาส 56
1196100033 มาฮัดมูฮำมาดียะห์ นราธิวาส 45
1196100034 ดารุลกุรอานิลการีม นราธิวาส 23
1196100036 ประทีปวิทยา นราธิวาส 70
1196100037 ดารุสสาลาม นราธิวาส 678
1196100038 ดาราวิทยา นราธิวาส 59
1196100044 อิบตีดาวิทยา นราธิวาส 87
1196100045 ดารุลอุลลม นราธิวาส 9
1196100047 ต้นตันหยง นราธิวาส 89
1196100049 อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 44
1196100051 จริยธรรมวิทยา นราธิวาส 26
1196100052 รอมาเนีย นราธิวาส 197
1196100058 นะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์ นราธิวาส 52
1196100059 แสงธรรมวิทยา(มูลนิธิ) นราธิวาส 238
1196100061 อิสลามอนุศาสน์ นราธิวาส 21
1196100062 ดารุลรอห์มาฮ์ นราธิวาส 14
1196100063 สัมพันธ์วิทยา นราธิวาส 70
1196100064 อัลอิสลามียะห์ นราธิวาส 45
1196100065 บูกิตอิสลามียะห์ นราธิวาส 5
1196100066 สานียาติลอิสลามียะห์ นราธิวาส 13
1196100069 อัสสาอาดะห์ นราธิวาส 29
1196100074 ศึกษาศาสตร์อิสลาม นราธิวาส 74
1196100082 อัลอีย๊ะวิทยา นราธิวาส 22
1196100085 ดีนนียะห์ อิสลามียะห์ นราธิวาส 85
1196200072 จรรยาอิสลาม นราธิวาส 19
1196200077 ดารุลอิสละห์ นราธิวาส 4